CENNÍK

Ceny služieb

  • Úvodná konzultácia e-mailom alebo telefonicky: ZDARMA
  • Jednotlivé služby alebo ich kombinácia: 40 EUR/1 hod
  • Jednotlivé služby alebo ich kombinácia pre verných klientov (min. jedna služba mesačne): 30 EUR/1 hod
  • Cestovné náklady za služby v Košiciach: ZDARMA
  • Cestovné náklady za služby mimo Košíc: 0,60 EUR/1 km

Fakturačné údaje pre firmy

Ing. Michaela Dobrová - WANT
Jazmínová 3
040 11 Košice
IČO: 44 694 946
DIČ: 1076637177

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK96 7500 0000 0040 0756 1757
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX

KONTAKT

Ing. Bc. Michaela Dobrová
fashion stylista